Kontakt

Základná škola
Ul. Dr. Janského č.2
965 01 Žiar nad Hronom

Telefón: +421 45 673 21 45 begin_of_the_skype_highlighting            +421 45 673 21 45      end_of_the_skype_highlighting      
fax: +421 45 673 21 45
e-mail: skolazh@gmail.com
webstranka: http://www.zsjanzh.edu.sk/index.html

Koordinátori aktivít týkajúce sa osláv 
Dňa Európy 2011 na Základnej škole  Dr.Janského č.2
Zuzana Rosenbergova, Učiteľka anglického jazyka, zuzanarosenbergova@azet.sk
Iraklis Lampadariou, Comenius Asistent, lamiraklis@gmail.com