O Dni Európy

9. mája 1950 predstavil Robert Schuman svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy, ktorá je nevyhnutná na zachovanie mierových vzťahov.

Tento návrh, známy ako "Schumanova deklarácia", je považovaný za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

V súčasnosti sa 9. máj stal európskym symbolom (Dňom Európy), ktorý spoločne s vlajkou, hymnou, mottom a jednotnou menou (eurom) označuje politický subjekt – Európsku úniu. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európu k občanom a vzájomne zbližujú národy Únie.

Hľadáte viac info o Dni Európy?
Navštívte nasledujúcu Európsku stránku:

Čo je Deň Európy?