Skype rozhovor s Komisárom Johnom Dalliím

Skype rozhovor s Komisárom Johnom Dalliím

Naši žiaci sú plní očakávania, pretože budú diskutovať s Komisárom pre zdravie spotrebiteľskú politiku s pánom Johnom Dalliím, ktorý srdečne prijal naše pozvanie zúčastniť sa na našej oslave Dňa Európy 2011. Veľmi si ceníme jeho účasť na tejto oslave. Dodáva nám to...

Môj šarkan-Moje právo

Môj šarkan-Moje právo

Káždé dieťa vytvorí svojho šarkana s motívom jedného ľudského práva , ktoré je podľa dieťaťa to najdôležitejšie pre Európanov (ako pomôcka bude slúžiť plagát Deň Európy 2011). Deti budú tvoriť svojich šarkanov na rôznych miestach...

Ty, Európa a tvoje práva

Ty, Európa a tvoje práva

Skupiny detí (v každej skupine bude 15-20 detí) budú informovať občanov o právach, ktoré majú v EU.Budú používať publikácie EU a brožúry o tom, čo pre nich robí Európa a o ich právach ako právach európskych občanov. Deti ...

Európska kultúra na našej škole

Európska kultúra na našej škole

Žiaci cez umenie vyjadria svoje postoje Európanov. Sú inšpirovaní rôznymi kultúrnymi znakmi štátov EU. Budú kresliť na chodníky, múriky ornamenty celej Európy. Niektorí budú...

Moja Európa vo výstavbe

Moja Európa vo výstavbe

Žiaci (5.-9.ročník) napísali krátke články o problémoch životného prostredia, cestovaní, vzdelaní, zdraví a projekte Comenius. Všetky ich články pošleme mailom 9.mája cez školské netbooky Zastúpeniu Európskej komisie...

Spoznajme Európu

Spoznajme Európu

V rámci osláv Dňa Európy sme žiakov na ZŠ Dr.Janského č.2 od pondelka 2.mája do piatka 6.mája informovali o Európe a Európskej Únii. Všetky ročníky sa zúčastnili PowerPointovej prezentácie, ktorú sme pripravili z materiálov EU kníhkupectva "Spoznajme Európu". Táto kniha...

Vytvárame kultúrny dialóg

Vytvárame kultúrny dialóg

V areáli školy je pódium, na ktorom bude koncert. Koncertu sa zúčastnia všetky ročníky. Koncert otvorí sl. Zuzana Rosenbergová, učiteľka anglického jazyka a jedna z koordinátorov tohto Dňa Európy 2011 na...

Najväčšia európska vlajka na našom dvore

Najväčšia európska vlajka na našom dvore

Žiaci (1.-4.ročníka) vytvoria 12 hviezd., tak ako ich môžete vidieť na vlajke EU. 12- symbol dokonalosti. Ostatní žiaci spolu s učiteľmi vytvoria strany vlajky EU. Vypočujeme...


Naši žiaci sú plní očakávania, pretože budú diskutovať s Komisárom pre zdravie spotrebiteľskú politiku s pánom Johnom Dalliím, ktorý srdečne prijal naše pozvanie zúčastniť sa na našej oslave Dňa Európy 2011. Veľmi si ceníme jeho účasť na tejto oslave. Dodáva nám to energiu k tomu, aby sme pripravili tieto oslavy, čo najlepšie.

Žiaci sa budú komisára  pýtať otázky týkajúce sa Fair Trade, hladu v Európe, fajčenia a drog. Pán komisár je odborníkom na tieto otázky.  Diskusia s komisárom Johnom Dalliím bude prebiehať  od 9:00 do 10:00.Káždé dieťa vytvorí svojho šarkana s motívom jedného ľudského práva , ktoré je podľa dieťaťa to najdôležitejšie pre Európanov  (ako pomôcka bude slúžiť plagát Deň Európy 2011). Deti budú tvoriť svojich šarkanov na rôznych miestach v meste (školské ihrisko, pred vchodom do školy, na námestí, pri nemocnici ...). Každá škupina bude mať 2 deti, ktoré budú fotiť túto akciu a písať celý priebeh akcie.


Na začiatku dňa dostane každý učiteľ žltú píšťalku s vlajkou Európskej Únie.  Pri poslednej aktivite " Najväčšia vlajka EU na našom školskom dvore" učitelia dajú píšťalku  žiakovi, ktorý bude počas tohto dňa najaktívnejší.Skupiny detí (v každej skupine bude 15-20 detí) budú informovať občanov o právach, ktoré majú v EU.Budú používať publikácie EU a brožúry o tom, čo pre nich robí Európa a o ich právach ako právach európskych občanov. Deti budú ako minirepeortéri, budú sa pýtať otázky  o právach Európanov a urobia dotazník, ktorý potom vyhodnotia.Dotazník

1. Kto môže byť občanom EÚ?
A. každý, kto je príslušníkom niektorej krajiny EÚ
B. ktokoľvek

2. Kde si môžete uplatniť právo občana EÚ na voľný pohyb a pobyt?
A. v zámorských krajinách a teritóriách
B. v ktorejkoľvek krajine EÚ

3. Chcete cestovať do inej krajiny EÚ. Aké doklady musíte mať?
A. stačí preukaz totožnosti alebo cestovný pas
B. potrebujem vízum

4. Ktoré krajiny nepatria do schengenského priestoru?
A. Česká republika, Grécko, Slovenská republika
B. Bulharsko, Cyprus, Rumunsko

5. Čo je cieľom programu Comenius?
A. zachraňovať voľne žijúce zvieratá
B. podporovať kvalitu vzdelávania
C. neviem,nepočul/nepočula som o ňom

6. Na čo je určený program Grundtvig?
A. neviem,nepočul/nepočula som o ňom
B. na vzdelávanie dospelých
C. na organizovanie výletov do cudzích krajín

7. Čo podporuje program Erasmus?
A. výmeny mládeže v rámci krajín EÚ
B. neviem,nepočul/nepočula som o ňom
C. zahraničnú mobilitu študentov a učiteľov vo vysokoškolskom prostredí

8. Aký deň si dnes  pripomíname?
A. Deň detí
B. Deň Európy
C. Medzinárodný deň žien

9. Máte nárok na náhradu cestovného v prípade meškania trajektu alebo vlaku?
A. nie
B. Áno
C. Neviem

10. Výrobcovia mobilných telefónov prešli na výrobu univerzálnej nabíjačky z dôvodu:
A. ochrany životného prostredia
B. šetrenia elektrickej energie
C. zníženia vlastných nákladov

11. Kedy môžeš získať trvalý pobyt v krajine EÚ?
A. kedykoľvek
B. nemôžem získať
C. po 5 rokov pobytu v hostiteľskej karjine

12. Od ktorého roku sa na Slovensku používa európska mena?
A. 1993
B. 2009
C. 2004Publikácie


Európa a vy

Stručný prehľad úspechov EÚ

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo presne pre vás robí Európska únia? Ak áno, v tejto brožúrke nájdete odpoveď so stručným pohľadom na niekoľko konkrétnych krokov, ktoré EÚ prijala v roku 2010 s cieľom zlepšiť a zjednodušiť život. Niekedy ide o hľadanie jednoduchých každodenných riešení, ako napríklad presvedčiť výrobcov mobilných telefónov, aby prešli na štandardnú formu nabíjačky. Niekedy ide o európske právne predpisy, ktoré udeľujú občanom nové práva. Niekedy je to o boji proti kontinentálnym a globálnym silám s cieľom zachovať hospodársku rovnováhu EÚ a vytvárať pracovné miesta. A niekedy ide o pomoc obnoviť nádej u ľudí, ktorých postihli živelné alebo človekom spôsobené katastrofy, či už v Európe alebo mimo nej. Ale v každom prípade, EÚ pracuje na vytvorení takej Európy, ktorá sa zhoduje so zodpovednosťou, ktorú na seba vzali jej zakladatelia – pracovať v záujme „národov Európy“. Všetko, čo robíme, je pre občanov Európy. EÚ bude aj naďalej zahŕňať do politickej agendy záujmy ľudí

 


„Čo zaujímavé je tu pre mňa?“

Možnosti EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Európska únia podporuje široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, výskumu a mládeže. V tejto brožúre sú poskytnuté stručné informácie o niektorých programoch, ktoré realizuje Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. Aby sa v nej ľahšie orientovalo, nie vždy je použitá oficiálna terminológia EÚ, a tiež nezahrňuje všetky programy, nástroje a činnosti EÚ. V jednotlivých častiach je však uvedené, kde možno získať ďalšie informácie. Ďalej sa tam uvádza aj zoznam národných agentúr a iných významných organizácií, ktoré predstavujú vstupnú bránu k týmto aktivitám. Možno tam je niečo aj pre vás.

Váš sprievodca Lisabonskou zmluvou

Po desaťročiach vojen, ktoré stáli milióny životov, znamenalo založenie EÚ začiatok novej éry, v ktorej európske krajiny riešia svoje problémy rozhovormi, a nie bojmi. Dnes členské štáty EÚ požívajú množstvo výhod. Existujúce pravidlá však boli navrhnuté pre omnoho menšiu EÚ, ktorá nemusela čeliť takým globálnym výzvam, ako sú napríklad zmena klímy, celosvetová recesia alebo medzinárodná cezhraničná trestná činnosť. EÚ má potenciál a zaviazala sa riešiť tieto problémy, no môže tak urobiť len zlepšením spôsobu svojej práce. Toto je cieľom Lisabonskej zmluvy. Prispieva k tomu, aby EÚ bola demokratickejšia, efektívnejšia a transparentnejšia. Občanom a parlamentom poskytuje možnosť podieľať sa vo väčšej miere na tom, čo sa deje na európskej úrovni; Európe zabezpečuje jasnejší, silnejší hlas vo svete a chráni pritom národné záujmy. Tento informačný materiál vysvetľuje, čo Lisabonská zmluva znamená pre vás ako občanov.
  

Právo voľne sa pohybovať a žiť v Európe

Sprievodca vašimi právami občana EÚ


Naša škola po prvýkrát organizovala fotografickú súťaž s témou EU. Súťaž trvala od pondelka 2.mája do 6. mája (piatok). Počas tohto týždňa žiaci zo všetkých ročníkov  fotili zaujímavé momenty. Názov súťaže bol " Európa v  mojej škole". Žiaci sa snažili zachytiť prípravy na oslavu Dňa Európy 2011.
V pondelok, 9.mája, sa 5 detí z každého ročníka zúčastní prezentácie svybratých fotografií. Najlepšie fotografie budú odmenené darčekmi, ktoré na túto oslavu venovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ceny bude odovzdávať riaditeľ školy Mgr. Marek Baláž.Žiaci  cez umenie vyjadria svoje postoje Európanov. Sú inšpirovaní rôznymi kultúrnymi znakmi štátov EU. Budú kresliť na chodníky, múriky ornamenty celej Európy. Niektorí budú maľovať na staré tričká, tenisky , tašky...