Káždé dieťa vytvorí svojho šarkana s motívom jedného ľudského práva , ktoré je podľa dieťaťa to najdôležitejšie pre Európanov  (ako pomôcka bude slúžiť plagát Deň Európy 2011). Deti budú tvoriť svojich šarkanov na rôznych miestach v meste (školské ihrisko, pred vchodom do školy, na námestí, pri nemocnici ...). Každá škupina bude mať 2 deti, ktoré budú fotiť túto akciu a písať celý priebeh akcie.


Na začiatku dňa dostane každý učiteľ žltú píšťalku s vlajkou Európskej Únie.  Pri poslednej aktivite " Najväčšia vlajka EU na našom školskom dvore" učitelia dajú píšťalku  žiakovi, ktorý bude počas tohto dňa najaktívnejší.