Žiaci  (5.-9.ročník) napísali krátke články o problémoch životného prostredia, cestovaní, vzdelaní, zdraví a projekte Comenius. Všetky ich články  pošleme mailom 9.mája cez školské netbooky Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a členom Európskeho parlamentu podľa témy článku. (napr.: Komisárom pre životné prostredie je Janez Potočník. Pošleme mu všetky články, ktorých témou je životné prostredie) a všetkým 13-tim členom Európskeho parlamentu pre Slovensko.