Žiaci vytvoria živú vlajku EU na školskom dvore. Pán Boris Zala, člen Európskeho parlamentu pre Slovensko, otvorí túto aktivitu prostredníctvom telefonického rozhovoru.

Žiaci (1.-4.ročníka) vytvoria 12 hviezd., tak ako ich môžete vidieť na vlajke EU. 12- symbol dokonalosti. Ostatní žiaci spolu s učiteľmi vytvoria strany vlajky EU. Vypočujeme si Ódu na radosť- hymnu EU a rozdáme darčeky, ktoré nám venovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO).

Boris ZALA
Člen:
- Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
- Výbor pre zahraničné veci

Náhradník:
- Podvýbor pre ľudské práva
- Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
- Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom