Naši žiaci sú plní očakávania, pretože budú diskutovať s Komisárom pre zdravie spotrebiteľskú politiku s pánom Johnom Dalliím, ktorý srdečne prijal naše pozvanie zúčastniť sa na našej oslave Dňa Európy 2011. Veľmi si ceníme jeho účasť na tejto oslave. Dodáva nám to energiu k tomu, aby sme pripravili tieto oslavy, čo najlepšie.

Žiaci sa budú komisára  pýtať otázky týkajúce sa Fair Trade, hladu v Európe, fajčenia a drog. Pán komisár je odborníkom na tieto otázky.  Diskusia s komisárom Johnom Dalliím bude prebiehať  od 9:00 do 10:00.