Túto časť programu otvorí grécka členka Európskeho parlamentu, ministerka pre školstvo a náboženstvo v Grécku (2004-2007) p. Marietta Giannakou, s ktorou budeme v telefonickom spojení.
V areáli  školy je pódium, na ktorom bude koncert. Koncertu sa zúčastnia všetky ročníky.
Koncert otvorí sl. Zuzana Rosenbergová, učiteľka anglického jazyka a jedna z koordinátorov tohto Dňa Európy 2011 na základnej škole príhovorom . Na začiatku si pripomenieme históriu EU (1951-2007) a jej ciele. Potom budú nasledovať 6 slovenských, 1 fínska,1  nemecká a 3 grécke pesničky.


Marietta GIANNAKOU

Členka:
-         - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
-         - Výbor pre zahraničné veci
-         - Podvýbor pre ľudské práva
-        -  Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
-        -  Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradníčka:
 Výbor pre ústavné veci
 Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom